top of page

Anders har ledet Nortuna fra biologisk arv til forretningsinnovasjon. Nå vil han slippe andre til.

Med røtter dypt plantet i marinbiologi gjennom sin far, en anerkjent marinbiolog og en av gründerne av teknologien som benyttes i Nortuna, har Anders Attramadal vært styreleder når Nortuna har gått fra en spennende idè, via forskning og utvikling til et spennende pilotprosjekt. Og nå står selskapet foran en vel så spennende oppskalering til kommersiell drift. Og akkurat det synes Anders er et utmerket tidspunkt til å invitere til et lederskifte. Samtidig lover han at prosjektet har altfor store muligheter til at han vil gi seg helt. Hans beslutning om å gi fra seg lederposisjon forrykker nemlig ikke hans dedikasjon og forpliktelse til å bidra til at Nortuna skal fortsette sin suksess. - Det er naturlig at jeg fortsetter å engasjere meg både som eier og gjennom et videre styreverv, forklarer han. Valgkomiteen har han satt i gang til å finne selskapets neste styreleder, og de har allerede pekt på en ny kandidat.


Anders Attramadal har, gjennom en årrekke, vært styreleder i Nortuna. Nå ønsker han å invitere til lederskifte samtidig som han ønsker å ha en aktiv rolle i selskapet videre.


- Jeg har vokst opp med fiskelarver rundt meg siden min far var marinbiolog. Han var også grunnen til at jeg ble oppmerksom på at de biologiske utfordringene rundt makrellstørje på forskningsnivå åpenbart var i ferd med å løse seg. På bakgrunn av dette har jeg involvert meg som styreleder for å bidra til en kommersialisering av produksjon, siden dette representerer en fantastisk økonomisk mulighet med stort skaleringspotensiale, opplyser Anders om bakgrunn for sitt engasjement som mangeårig styreleder i Nortuna.


- Fra innsiden har jeg kunnet følge Nortuna i mange år gjennom både opp og nedturer, inkludert flere år med tilstedeværelse på Cabo Verde. Det er naturlig at jeg fortsetter å engasjere meg både som eier og i styret, selv om jeg har et ønske om å trappe ned aktiviteten. Jeg tror den erfaringen og kontinuiteten jeg kan bidra med vil hjelpe styret til å få et helhetlig bilde når det skal tas utfordrende beslutninger, forklarer han.


De fleste aksjonærer kjenner det sterke engasjementet som din familie har hatt i Nortuna, spesielt gjennom din far. Hans bortgang var utvilsomt et stort tap. Kan du fortelle hvordan din fars arv og verdier har påvirket din rolle, visjon, og engasjement i Nortuna?


- Mitt gode forhold til min far har selvfølgelig påvirket mitt engasjement i Nortuna, det var på mange måter noe vi begge så på som et kjempespennende eventyr. Han var alltid veldig nøye med biologien, og lærte meg at prosjekter sjelden vil lykkes dersom man fokuserer for mye på kun økonomi eller teknologi. Jeg bærer derfor med meg en stor respekt for at vi er nødt til å sette biologien og biologene i sentrum for å lykkes med Nortuna.


Når du ser tilbake på din tid som styreleder, hvilke milepæler har Nortuna oppnådd som du er spesielt stolt av?


- Jeg er veldig stolt av mulighetene vi har skapt for oss selv på Cabo Verde og det gode samarbeidet vi har etablert med myndighetene der nede. Jeg er også stolt av hvordan vi har klart å stå sammen i utfordrende situasjoner og finne beste løsning for selskapet selv om vi til tider har måttet klare oss med begrensede midler og lav forutsigbarhet.
Hvilke utfordringer har vært de største og hvilke viktige lærdommer har selskapet fra disse erfaringene?


- Vi ser at vår vurdering av biotopen har vært god på flere områder, og jeg er kjempeoptimist i forhold til våre muligheter til å skalere i mange år framover.


- Det har samtidig vært krevende å bygge et velfungerende anlegg uten å kunne fullstendig forutsi naturkreftene og de biologiske spissfindighetene. Det er ingen tvil om at vi skulle ønske det var enklere å etablere en bærekraftig produksjon av plommesekklarver for eksempel. I tillegg er det ingen tvil om at logistikken hele tiden har gitt oss en utfordrende arbeidssituasjon der det ikke bare er utfordrende å få raskt tak i reservedeler osv, men det tvinger oss også til å ta mange avgjørelser tidligere enn vi ønsker for å sikre marginer til transport og tollbehandling. Til slutt vet jeg at det alltid er krevende å gjennomføre prosjekter i land med en helt annen kultur. Heldigvis har vi hele tiden hatt vår egen ekspert, Luis Rodrigues, til å hjelpe oss på dette området. Uten han hadde det ikke vært mulig. 


Hvordan har du sett Nortuna endre seg alle disse årene?


- Nortuna har gradvis beveget seg fra en idé til en realitet, og samtidig vokst fra å være en gründer-bedrift til å bli stadig mer profesjonell. De siste endringene i ledelsen nå føler jeg også underbygger dette, og viser at vi ikke er redde for å vokse med utfordringene og tilpasse oss den fasen vi går inn i.


Hvordan ser du for deg overgangen fra styreleder til styremedlem, og hvilke områder ønsker du å fokusere på fremover? 


- Nå skal selvfølgelig ny styreleder velges på generalforsamling først, men jeg ser fram til å støtte den nye styrelederen med erfaringen min fra de mange forskjellige fasettene av driften. Jeg ønsker å fortsette å bidra til å legge til rette for sunn vekst og skalering, og jeg brenner virkelig for å jobbe med organisasjonsutvikling for å sikre effektivitet og kapasitet til å utnytte våre styrker. Som industriell designer ønsker jeg også å bidra til produktutviklingsprosessen etter hvert som vi etablerer oss i markedet.


Basert på din erfaring, hvordan ser du på de største utfordringene og mulighetene for Nortuna i den kommende perioden?


- Den første utfordringen vår nå blir å sørge for en god introduksjon av produktet vårt til markedet. Det er i tillegg alltid en utfordring å sikre at vi beholder en grunnleggende respekt for den krevende biologien gjennom oppskalering. Vi må fortsatt forvente overraskelser, men vi må sørge for at vi dokumenterer godt og blir kontinuerlig bedre. Selv om vi har lykkes med Seriola i liten skala er det mye jobb som skal til for å sikre effektiv og forutsigbar produksjon.
- I tillegg vet jeg at det er et utrolig komplisert apparat som sveives i gang for å sikre at vi får det meste ut av den korte tunfisk-sesongen. Her er det som alltid risiko, men det venter samtidig en ekstremt høy oppside når vi lykkes. Jeg mener at den kanskje viktigste utfordringen vi skal håndtere er å fortsette å forbedre mulighetene for økende suksess med makrellstørje hver eneste sesong, selv om det kan være både tidkrevende og vanskelig.


Hvilke råd vil du gi til den nye styrelederen, og hva tror du er nøkkelen til å lykkes i denne rollen de nærmeste årene?


- Jeg vil råde den nye styrelederen til å sette biologien i sentrum, og sørge for en god risikostyring. Med stø kurs i den retningen vi nå jobber vil dette bli et skikkelig industrieventyr.

Kan du fortelle om hvordan samarbeidet innad i styret og selskapet har vært, og hva du tror er viktig for et effektivt styrearbeid fremover?


- Jeg har opplevd dynamikken i styret som veldig god, og det er ingen som er redd for å si sin mening eller kalle en spade for en spade. Vi har alle forskjellig erfaring og kompetanse, men opplever hver gang vi møtes et svært godt samhold fundert i vår felles grunnleggende entusiasme for at Nortuna skal lykkes.


Er det noen spesielle personer eller øyeblikk under din tid som styreleder som du ønsker å trekke frem eller gi en spesiell takk til?


- Når jeg signerte MoU med myndighetene på Cabo Verde på vegne av selskapet opplevde jeg det som en avgjørende milepæl for Nortuna. I tillegg var det veldig spesiell følelse å komme ned på anlegget vårt på Flamengo for første gang. Da opplevde jeg virkelig å være en del av noe stort på gang.

- Jeg ønsker å takke alle som har vært med å bidra i styret gjennom min tid som leder, Svein Løken, Kjartan Hovgaard, Jan Magne Gilje, Trine Danielsen, Vera  da Luz, Jan Magne Heggelund, og selvfølgelig også Ingvild Jensen som jeg virkelig håper blir støttet som ny styreleder. De har alle bidratt til gode diskusjoner og dynamikk i styret gjennom årene. I tillegg vil jeg også takke Luis Rodrigues for hans fantastiske innsats som har vært helt avgjørende for å etablere Nortuna på Cabo Verde.

Og med den siste kommentaren var også “katta ute av sekken”. Valgkomiteen har pekt på Ingvild Jensen som forslag til ny styreleder. Hun vil bli rikelig presentert i en senere nettsak.

2 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page