top of page

- Nortunas virksomhet kan få større økonomisk betydning for Kapp Verde enn hele oppdrettsnæringen har hatt for norsk økonomi!

Nortunas Country Manager på Kapp Verde, Luis Firpo Rodrigues, er en av de tunge drivkreftene bak Nortunas etablering av oppdrettsprosjektet på Kapp Verde. Kappverdianeren er født på den langt mer frodige øya Santo Antão, enn naboøya São Vicente hvor Nortuna har bygd både klekkeriet og det første sjøanlegget. Og det er Rodrigues fantastiske nettverk som har banet vei for Nortunas unike posisjon ute i Atlanterhavet øst før det afrikanske fastlandet. Mer om det lengre ned i saken.  


Luis i god samtale med Kapp Verdes minister of the sea, Abrao Vicente.


Det var en desember dag tilbake i 1954 at Luis F. Rodrigues ble født. En ambisiøs kar som raskt ville ut i verden for å gjøre store oppdagelser. Ennå noen år før Kapp Verde hadde blitt en egen stat (1975, se eget avsnitt), dro Luis som 15-åring med båt og kurs for Portugal. Ferden gikk videre til Nederland hvor han startet å lese navigasjon som privatist. Allerede som 16-åring mønstret han ombord og seilet som styrmann.  
Kapp Verdes frigjørelse fra Portugal kan oppsummeres i noen nøkkelpunkter: 

Oppdagelse og Kolonisering:


Kapp Verde ble oppdaget av portugiserne rundt 1456. Øyene ble en viktig del av det portugisiske imperiet, tjente som en viktig handelsstasjon, spesielt i slavehandelen. 


  1. Frigjøringsbevegelsen: Motstand mot det portugisiske kolonistyret begynte å ta form på 1900-tallet. Fra 1956 ble motstanden organisert av frigjøringsbevegelsen PAIGC (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde​​). 

  2. Nellikrevolusjonen: Kapp Verdes vei mot uavhengighet ble sterkt påvirket av nellikrevolusjonen i Portugal i 1974. Dette var et nesten blodløst militærkupp som endte det autoritære Estado Novo-regimet i Portugal. 

  3. Selvstendighet: Etter nellikrevolusjonen og den påfølgende demokratiske omveltningen i Portugal, oppnådde Kapp Verde uavhengighet den 5. juli 197​​5. 

Denne prosessen var en del av en større avkoloniseringsbølge i Afrika, hvor mange land oppnådde uavhengighet fra europeiske kolonimakter på midten av 1900-tallet. 


Kapp Verdes minister of the sea, Abrao Vicente liker det han ser på klekkeriet. Luis gir god instruksjon.


- Mens jeg seilet som styrmann kom jeg til Norge og der traff jeg to store kjærligheter. Først og fremt i en fantastisk flott norsk jente og selvsagt til mitt andre fedreland Norge, forklarer Luis.  


- Vi giftet oss, stiftet familie med tre sønner og seks barnebarn så langt, skryter den familiekjære bestefaren åpenbart stolt av hvor verden har ført han.  


 En av hans sønner, Thomas Rodrigues, bistår Nortuna på Kapp Verde når han ikke jobber «offshore» i Nordsjøen.  


Far og sønn på jobb for Nortuna!


- Bakgrunn fra handelsflåten ga meg tidlig innsikt i og interesse for oljebransjen. Det var tidlig ganske tøffe tak, men jeg trivdes godt og fikk etter hvert spennende muligheter. Og knyttet bånd til gode kollegaer og nære venner.   


Parallelt med jobb som driller og rigg operatør med stadig større ansvar tok han både utdannelse og kurs som førte til en spennende karriere i olja. De siste 25 år i oljebransjen som boresjef og boreleder.  


- Jeg føler meg privilegert som fikk etablere meg i Norge. Her lærte jeg tidlig at i et organisert samfunn er det viktig at alle bidrar til fellesskapet. Så jeg engasjerte meg i lokalsamfunnet og har forsøkt å bidra så godt jeg har kunnet.  


Og det har ikke vært så lite. Husbygging, stiftelse av en golfklubb og ikke minst bygging av en golfbane, medlem av forliksrådet og diverse parknemder har vært noen av merittene i Luis dugnadsarbeid.  


 - Du må få med at jeg har fått forsøke meg på treskjæring og rosemaling også, kommer det lattermildt.


Luis har lært seg verdien av å stille opp for samfunnet gjennom dugnadsinnstats.


Så var det dette med nettverk. For når det kommer til Luis F. Rodrigues og nettverk, er det bare å lene seg tilbake å la seg imponere.  


- Kapp Verde er en ung demokratisk nasjon. Mange ganger kan det oppleves som byråkratisk. Og derfor er det viktig å ha et godt og tillitsfullt nettverk både med myndighetene og med lokale aktører, forklarer han.  

- På regjeringsnivå har vi veldig gode dialoger med de fleste ministre og statssekretærer. Finansministeren som også er vise-statsminister og fiskeriministeren er ofte på besøk på anlegget, gjerne også uanmeldt. 

Han uttrykker det så forsiktig at man nesten kan «glemme» å la seg imponere over hvilke dører han er i stand til å åpne for Nortuna.  


De gode relasjonene stopper selvsagt ikke der. Luis kan fortelle om flere gode samarbeid med Havforskningssenteret (IMAR), Ocean Science Center Mindelo (OSCM), Universidade do Atlantico (UTA), Maritim Høyskole (EMAR) og Fiske Landsforeningen (APESC) som eksempler på gode partnere av Nortuna.Hvordan har samarbeidet med lokale myndigheter og regjeringsmedlemmer formet prosjektet så langt? 


- Samarbeidet med myndighetene og regjeringsmedlemmer har vært helt enestående. Nortuna har en betydelig tillit innen regjeringen og de lokale myndighetene. Og det har vært til stor hjelp og hjulpet oss å fremskynde beslutninger når vi har møtt noen av de utfordrende byråkratiske prosessene på lavere nivå. Vi opplever at myndighetene har visst stor forståelse og fleksibilitet i forhandlinger f.eks. rundt konsesjonsprosessene.  

Hva betyr det for deg personlig å bringe Nortuna til Kapp Verde? 

- Det å komme tilbake til Kapp Verde med et så stort og spennende prosjekt som oppdrett av Atlantic Bluefin Tuna eller makrellstørje, det gjør meg utrolig stolt. Jeg har selv opplevd hvor mye oppdrettsnæringen betyr for norsk økonomi. Og jeg er sikker på at Nortuna er med å starte noe som kan få ennå større økonomisk betydning for Kapp Verde enn oppdrettsnæringen har i Norge, det uttales med følelser og er tydelig noe som rører dypt hos Luis.  

- Nortunas tilstedeværelse kan være med på å forandre Kapp Verdes økonomi ganske radikalt. Jeg håper og tror at vi, gjennom å bli en stor arbeidsgiver og gjennom skattepenger, kan være med på å redusere arbeidsløsheten og redusere fattigdommen i landet. Og at Nortuna i løpet av noen få år kan være den største eksportøren fra Kapp Verde.  


 - Regjeringen har i mange sammenhenger erklært at Nortunas virksomhet er et «Prosjekt av nasjonal interesse» og at prosjektet har høy prioritet også hos myndighetene her på Kapp Verde. Vi er mange som har interesse i av at Nortuna skal lykkes i flere perspektiver.   


Det ble plutselig behov for en liten pause i intervjuet, for nå var vi nødt til å la den staute kappverdianeren få en liten pustepause. Det er åpenbart at vi er ved noe som «rører» han mer enn hva som kan måles i aksjeverdier og utbytte.  


Luis F. Rodrigues har tatt med seg Jan Magne Gilje, Robert Vasallo Agius og Trine Danielsen, til Kapp Verdes minister of the sea, Abrao Vicente.


På hvilke måter mener du Nortuna kan bidra til sosial og kulturell utveksling mellom Norge og Kapp Verde? 


- Jeg har et stort ønske om at Nortuna, når tiden er riktig for det, skal være med å formidle utveksling mellom Norge og Kapp Verde innen bredde idrett, musikk og litteratur for barn og ungdommer. Men før den tid tror jeg vi kommer til å bidra til mange og spennende faglige utvekslinger innen akvakultur. Der er vi allerede godt i gang.  


Har du noen langsiktige mål for Nortuna på Kapp Verde?


- Jeg håper vi ganske snart produserer sjømat på aller beste miljøvennlige måte. At vi produserer makrellstørje og Seriola Rivoliana med teknologi og ekspertise i verdens klasse, og at vi er viktige bidragsytere for å nå FN´s bærekraft mål.  


- Som resultat av dette bidrar vi med attraktive og kompetansekrevende arbeidsplasser som gir uante positive ringvirkninger og utvikling av Kapp Verde.  


Vi har mye å se frem imot og vi har mye å glede oss til!  4 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.