top of page

Klekkeri: - Ny fremgang, samt en utfordring!

Som beskrevet i tidligere saker har ikke Nortuna oppnådd forventet overlevelse på Seriola-yngel gjennom vinteren. Etter inngående studier og analyser, regner vi med at vi har funnet årsaken til problemene. Nye generasjoner Seriola-yngel trives godt på klekkeriet og er snart gjennom den mest kritiske fasen. Det lover godt. Det som ikke er like kjekt, er at vi også har hendelser som har gjort et innhugg i stamfiskbasen.

Aleksander Haugen har vært på plass i klekkeriet fra starten av april. Det er et viktig tilskudd til den utviklingen Nortuna er inne i.


Utfordringer med stamfisken

-Vi har dessverre mistet en del stamfisk i et av stamfiskkarene våre, forklarer Jan Magne Gilje. Og han tilfører at det vil få konsekvenser for hvordan man planlegger årets tunfisk-sesong.


-Vi skal lære av erfaringene fra i fjor, og justerer derfor produksjonsmålene for årets sesong basert på en realistisk forventning av tilgangen på plommesekklarver fra resterende stamfiskbase. Målsettingen for 2024 var opprinnelig 15 000 tunfisk. Nå planlegger vi for omtrent halvparten. Det viktigste denne sesongen er å oppnå en forutsigbar tilgang på plommesekklarver. Det vil demonstrere at metodene vi benyttet for tunfiskproduksjon vår i Middelhavet også fungerer på Kapp Verde.


-Tunfisk er det selskapet er tuftet på. Tunfisk er vårt DNA. Men en må ikke glemme at vi jobber med en fisk som akvakukturbransjen vurderer som en av de mest krevende artene å drive oppdrett av. Dette bekreftes av det faktum at Nortuna er første selskap på verdensbasis som har vist metoder for kommersielt skalerbart oppdrett av Atlantic Bluefin tuna.


-Vi ønsker åpenbart å få et så stort antall tunfisk til sjø som mulig, men det aller viktigste er å vise at metodene våre fungerer og at vi lykkes med å få tunfiskyngel til sjø for videre oppvekst.


Det kommer også noen spennende og gode nyheter fra stamfisk-karene.


-Den gjenværende stamfisken i karene våre gyter regelmessig og i økende mengder. Dette anses å være mer enn tilstrekkelig for egen produksjon av Seriola-yngel i 2024.


Vet vi hva som er årsaken til tapet av stamfisk? -Fisken døde under antiparasittbehandlig, og antagelsen er at fisken var svekket av parasittpåslag, og dermed ikke tålte behandlingen. Det arbeides med en årsaksanalyse, og resultatet av denne vil bli presentert når den er tilgjengelig.

Jan Magne Gilje er optimistisk og gleder seg over mye fremgang og god læring av utfordringene Nortuna har støtt på.


Hva gjøres for å erstatte tapet av stamfisk?


-Vi er i samarbeid med vår lokale samarbeidspartner som allerede i gang med å fiske mer Seriola. De skal erstatte de vi har mistet. Vi har gode forhåpninger om at disse fiskene skal være på plass i karene våre ganske snart. Så gjenstår det å se om de får tilstrekkelig tid på seg til å tilvennes et liv i fangenskap og gyter i tide til tunfisksesongen.


Tror man har funnet løsningen på Seriola-yngel i klekkeriet!

Nortuna har ved flere anledninger meldt ut at det har vært krevende å få produsert Seriola-yngel i vinter. Nå er man optimistisk på at man har funnet forklaringen.


-Den mest sannsynlige teorien er at problemene er forårsaket av redusert vannkvalitet i anlegget. Dette kan oppstå hvis en får bakterievekst i de lukkede rørsystemene for vannforsyningen. Det er dessverre ikke mulig å vaske ned slike anlegg mens de er i full drift. Dette er en utfordring som, uten nødvendige forholdsregler, uunngåelig vil ramme alle klekkerier på et tidspunkt.


Og når forklaringen ser ut til å være oppklart, kommer det også en innrømmelse.


-Vi har nok presset grensene for hva som er biologisk tilrådelig i et forsøk på å produsere det antall yngel vi hadde som målsetning i høst og vinter. Denne erfaringen var en viktig påminnelse om at proaktivt vedlikehold gjennom blant annet annet periodiske nedvaskinger av anlegget er svært viktig.


Anlegget ble stengt ned for rengjøring, planlagt vedlikehold og mindre oppgraderinger i slutten av februar, og satt i drift igjen tidlig april.


Her er Jan Magne i faglig prat med investorene Kjell Brigt Espedal (i midten) og Ole Jan Naaden (til høyre) i forbindelse med aksjonærturen til Kapp Verde. Det er inntakspumpene for sjøvann som inspiseres. Begge er ringrever fra bransjen som har jobbet med oppdrett av laks det meste av sine yrkesaktive liv.


Nye generasjoner Seriola-yngel på vei!

Og i takt med at Nortuna mener å ha funnet årsaken til utfordringene til manglende overlevelse av Seriola-yngel, har Jan Magne oppløftende nyheter.


-Vi har per dato to nye generasjoner med Seriola-yngel i produksjon, og vi forventer at disse skal være klar for «sjøsetting» før Bluefin-sesongen starter i slutten av juni.


-Siste status fra klekkeriet er at det går fint med yngelen, og at de snart er over den mest krevende fasen i produksjonsløpet. Yngelen sorteres daglig for å unngå kannibalisme.


Det blir spennende å se hvor mye yngel vi får til sjø i denne runden før tunfisksesongen starter.


Oppløftende tider i klekkeriet, nå sorteres Seriola-yngel etter størrelse for å unngå kannibalisme.


Oppgraderinger på stamfisk-tankene og flere tanker på vei

-Vi har akkurat fullført installasjon av et nytt mer effektivt system for innsamling av Seriola-egg i stamfiskkarene, og dette har visst seg å fungere utmerket.  


-Vi arbeider også med utvidelse av arealene for kar utendørs, og har seks nye mindre kar på vei fra Norge som kommer godt med når vi skal øke Seriola-produksjonen utover høsten, avslutter Jan Magne Gilje.


Nytt forsterket skyggenett-anlegg over stamfiskkarene. Og nytt system for en mer effektiv innsamling av Seriola-egg.6 nye 3-meters kar på vei til Kapp Verde102 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page