top of page

Status på klekkeri og sjøanlegg!

Oppdatert: 19. mai

Det er bare timer igjen til vi går inn i et nytt år, 2024. Et år hvor det knytter seg både spenning og forventninger til hva vi kan få til i Nortuna. Forberedelser til sommerens ABFT-sesong har aldri startet tidligere og vært mer omfattende. Pararelt med disse forberedelsene jobbes det med nybrottsarbeid med en ny art - Seriola Rivoliana. Det å mestre nye marine arter krever normalt mye tid til forskning og utvikling. Og selv om vi i Nortuna ikke på noen måte kan påstå at vi “mestrer” denne arten ennå, har vi kommet et riktig godt stykke på veien. Her er en liten statusrapport fra klekkeriet og sjøanlegget. Spesielt spennende er det at tilveksten siden 5. desember har omtrent doblet biomassen i sjø, les mer spennende nytt i saken nedenfor!Klekkeriet

At Nortunas ansatte på klekkeriet har klart å drive frem denne nye krevende marine arten (Seriola Rivoliana, red. anm.) på rekordtid skyldes den kompetanse og erfaring som selskapet har opparbeidet seg gjennom utviklingen av metodene for Bluefin-oppdrett. I en periode har det vært testet ut ulike fóringsprogrammer for den første larvefasen til seriola’en. Den mest krevende perioden er fra 1 til rundt 25 dager etter klekking.


- Nå bygger vi videre på de fóringsprogrammene som har gitt best resultat så langt i høst. Disse trenger også å utvikles videre for å oppnå de resultatene vi vet vi kan få til på litt sikt. Og på denne veien kommer vi helt sikkert til å se varierende resultat i noen generasjoner til. Dette er en helt naturlig del av prosessen med å raffinere metodene våre for denne nye krevende marine arten, og er en sentral del av selskapets utvikling, forsikrer Jan Magne Gilje.


- Nå har vi tre generasjoner med larver i produksjon. Får vi disse gjennom larvefasen med god overlevelse, er det potensiale for et betydelig løft i antall fisk i sjø om ikke så lenge. Vi har også 3600 yngel i klekkeriet per dato, hvor 2 500 av disse er over i tilvekstfasen, som normalt gjøres i sjø. De inngår i et forsøk på å produsere større yngel før utsett i sjø. Disse 2 500 fiskene fóres videre i en av tankene utendørs på klekkeriet inntil vi har så mye stamfisk at de trenger tanken. Dette gir oss mye læring, forklarer Jan Magne.


Det er også fisket mer stamfisk, som vil sikre egg til videre oppdrett av Seriola Rivoliana og styrke tilgangen til plommesekklarver til ABTF-oppdrett i tidligfase.


Oppsummert klekkeri:

  • Det er 3 generasjoner med larver i produksjon i klekkeriet

  • I tillegg har vi ca 3 600 yngel som har passert larvestadiet

  • 2 500 av denne yngelen er klare for å flyttes til sjø

  • Antallet stamfisk er betydelig økt den siste tiden til ca 85Klekkeriet med utvendige stamfisktanker


Sjøanlegget

Fisken som kommer til sjøanlegget trives godt og vokser også bra. I starten var veksten helt ekstraordinær. Og fremdeles gjør fisken som de fleste av oss i jula - legger godt på seg! De “eldste” har nesten doblet seg siden 5. desember. De mellomste har mer enn doblet seg, mens de yngste har 5-doblet seg! Tilveksten siden 5. desember har omtrent doblet biomassen i sjø. Selvsagt fremdeles på et lavt antall fisk. Men ikke desto mindre gledelig og gir grunnlag for optimisme. Den totale dødeligheten er fremdeles lav.


Oppsummert:

  • Merde R1 har en snittvekt på 550 gram, opp fra 330 gram 5. desember!

  • Merde R2 har en snittvekt på 410 gram, opp fra 165 gram 5. desember!

  • Merde R3 har en snittvekt på 260 gram, opp fra 50 gram 5. desember!

  • Det 9 500 fisk i sjømerdene og 2 500 på klekkeriet som normalt ville vært flyttet ut i sjøanlegget.

  • Totalt ca 12 000 fisk over “klekkeristadiet”
1 visninger0 kommentarer

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page