top of page

Klekkeriet: Tar proaktive skritt for å bedre vannkvaliteten

Klekkeriet har ikke lykkes å få tilfredsstillende overlevelse på Seriolaen de siste månedene. Den mest sannsynlige teorien er at dette er forårsaket av redusert vannkvalitet grunnet bakterievekst i røranlegg. Nå er klekkeriet stengt ned, og fullstendig utvask av alle systemer er igangsatt.


Proaktive tiltak: Full nedvask av klekkeriet er igangsatt


Jan Magne Gilje har nylig kommet tilbake fra et opphold på Kapp Verde, og kan kaste lys over de utfordringene klekkeriet har møtt den seneste tiden. "Til tross for vårt engasjement og ansattes dedikasjon, har vi ikke oppnådd den overlevelsesraten vi hadde håpet på," innrømmer Gilje. Det har blitt jobbet systematisk med å kartlegge årsakene til problemet.


Gilje peker på en kritisk faktor: "Den mest sannsynlige årsaken til dette er redusert vannkvalitet i anlegget. Dette kan oppstå hvis en har bakterievekst i rørsystem, som en ikke er i stand til å vaske i normal operasjon. Dette er en utfordring som, uten nødvendige forholdsregler, uunngåelig vil ramme alle klekkerier på et tidspunkt." Denne oppdagelsen belyser viktigheten av proaktiv vedlikehold og, demonstrerer hvor viktig regulære nedvaskinger av anlegget er.


I vår streben etter innovasjon rundt Seriola i høst og vinter har vi nok presset grensene for hva som er biologisk tilrådelig. "Vi har nok gått på kompromiss med nedvaskingsrutinene i et forsøk på å produsere det antall yngel vi hadde som målsetning i høst og vinter" reflekterer Gilje.


Som en reaksjon på disse utfordringene, annonserer Jan Magne Gilje en strategisk vedlikeholdsstans i operasjonene på klekkeriet. "Denne pausen gir oss en etterlengtet mulighet til ikke bare å utføre en grundig rengjøring, men også å gjennomføre vedlikehold, forbedringer og mindre oppgraderinger," forklarer han. Denne perioden vil imidlertid være kortvarig, og planen er å avslutte arbeidet innen 2-3 uker. Vi vil også benytte anledningen til å gjennomføre et opplæringsprogram for lokalt ansatte innen kjemikaliehåndtering, HMS og biosikkerhet.


Jan Magne Gilje annonserer en gjenoppstart av Seriola-produksjonen straks vedlikeholdet er fullført. "Vårt mål er å gjennomføre en vellykket Seriola-kampanje før juni, som en oppvarming til Atlantic Bluefin Tuna-sesongen," utdyper han. 

“Vår nyansatte Produksjonssjef Aleksander Haugen starter i jobben sin 4. april. Han går rett i gang med Seriola-produksjonen. Og vi håper å ha Seriola-larver i god vigør i anlegget når noen av dere kommer på besøk den 15.04” forklarer Jan Magne Gilje.


Gilje forsikrer også at driften av stamfiskanlegget og algebanken i klekkeriet ikke vil bli påvirket av denne midlertidige nedstengningen av larveavdelingen.


-Stamfisken i karene på klekkeriet overrasker forresten stadig, og gyter fremdeles så godt som daglig. Som del av forberedelsene installeres vdet oppgradert og mer effektivt egginnsamlingssystem i de utendørs stamfiskkarene våre for Seriola “.


-Det siste er viktig for å kunne høste så mange som mulig av eggene som gytes i Seriola-tankene for å kunne produsere så mye plommesekklarver som mulig til tunfisklarvene våre, istemmer Jan Magne Gilje.


Algeproduksjon på klekkeriet er ikke påvirket av den midlertidige stansen på klekkeriet


7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page