top of page

Sjøanlegget: - Ny milepæl nådd!

Det kommer stadig gode nyheter fra sjøanlegget! Nå meldes det at den første og største Seriolagenerasjonen har nådd 1 kilo! Og med det er en solid milepæl nådd. Fisken vokser fremdeles veldig bra.

Slik ser sjøanlegget ut i disse dager


-Til tross for de lavere sjøtemperaturene en har om vinteren, har seriola’en fortsatt å vokse over våre forventninger. Med temperaturer som snart stiger igjen, forventer vi at vekstraten vil akselerere ytterligere, uttaler Jan Magne Gilje.


-Nå gleder vi oss til å se hvordan tilveksten blir når vanntemperaturene gradvis tar seg opp igjen til sommerlige 26-28 grader, fra dagens nivå på rundt 23 grader. En oppdatering på våre nåværende bestander viser fremdeles lovende resultater:


R1: Cirka 6500 Seriola, med en estimert snittvekt på over 1 kg per fisk!

R2: Cirka 2500 Seriola, med en estimert snittvekt på i overkant av 500 gram

R3: Cirka 2300 Seriola, med en estimert snittvekt på i underkant av 800 gram


-Det er viktig å påpeke at disse snittvektene ikke er basert på fysisk veiing av fisk, og tallene er derfor forbundet med en viss usikkerhet. Vi tar fra tid til annen fysiske målinger av fisk for å kvalitetssikre disse anslagene, men ønsker ikke å gjøre dette for ofte for å skåne de fiskene.


Som tidligere nevnt er arten svært robust og sosial, og dette i sum med tilvekstpotensialet underbygger vår vurdering av det betydelige forretningspotensialet vi mener denne arten representerer.


-Vår fôrfaktor – forholdet mellom tilført fôr og vektøkning – ligger på et estimert gjennomsnitt på rundt 1,1 for alle tre merdene sett under ett. Dette indikerer at vektøkningen hos fisken nesten tilsvarer vekten av fôret den konsumerer, en bemerkelsesverdig effektivitet som understreker Seriolas fantastiske forbrukseffektivitet, skryter Jan Magne.


-Vi utforsker en rekke fôrtyper for å være i stand til å optimalisere tilveksten. Fôrpreferansen og dermed appetitten ser ut til å endre seg gradvis gjennom tilvekstfasen. Målet er å identifisere det mest effektive og foretrukne fôret til enhver tid gjennom hele produksjonssyklusen. Det vil bidra til både økt bærekraft og produktivitet for Seriolaen, forklarer han.


Dødligheten i sjømerdene er stadig svært lav.


Jan Magne melder også om en spennende ansettelse i sjøanlegget:


-Vi er glade for å kunngjøre at Alinio José Gomes Louro, en talentfull og nyutdannet biolog, har sluttet seg til vårt team på sjøanlegget.


-Alinio vil spille en nøkkelrolle i røktingen (se forklaring nedenfor), der han allerede har vist stort potensial og en imponerende evne til å lære raskt, avslutter Jan Magne.

Røkting på et sjøanlegg for oppdrett refererer til den daglige stell og omsorg for fisk eller andre marine organismer som blir dyrket i oppdrettsanlegg i havet. Dette inkluderer en rekke oppgaver og prosedyrer som sikrer at miljøet er optimalt for dyrenes helse, vekst og velferd. Røkting er en kritisk komponent i drift av ethvert oppdrettsanlegg fordi det bidrar til å maksimere produksjonsutbyttet samtidig som det minimerer risikoen for sykdomsutbrudd. Her er noen sentrale elementer som ofte omfattes av røkting på sjøanlegg for oppdrett:


Fôring: Nøyaktig og effektiv fôring er grunnleggende for å opprettholde fiskenes helse og fremme vekst. Moderne oppdrettsanlegg bruker ofte automatiserte fôringssystemer som kan styres for å sikre at fiskene får riktig mengde og kvalitet av fôr basert på deres utviklingsstadium og ernæringsbehov.


Overvåkning av vannkvalitet: God vannkvalitet er avgjørende for fiskenes velferd. Røktere må jevnlig sjekke og kontrollere faktorer som oksygennivå, temperatur, saltholdighet og pH, samt være oppmerksomme på eventuelle tegn på forurensning eller skadelige algeoppblomstringer.


Sykdomsforebygging og behandling: Overvåkning av fiskehelsen for å identifisere og håndtere sykdomsutbrudd tidlig er en viktig del av røkting. Dette kan omfatte vaksinasjoner, administrering av medikamenter, og andre veterinærintervensjoner når det er nødvendig.

Inspeksjon og vedlikehold av anlegget: Regelrett inspeksjon og vedlikehold av merder, nett og andre deler av anlegget for å sikre at de er sikre og i god stand, er essensielt for å beskytte fisken mot rømming og redusere risikoen for predatorangrep.


Miljøovervåkning: Det er også viktig å overvåke miljøpåvirkningen av oppdrettsanlegget, inkludert effekter på det lokale økosystemet og forvaltning av bærekraftige praksiser.


Registrering og rapportering: Nøyaktig dokumentasjon av alle aspekter av oppdrettsoperasjonen, inkludert fôrforbruk, vekstdata, og helseovervåkningsresultater, er nødvendig for effektiv ledelse av anlegget og etterlevelse av regulatoriske krav.

Effektiv røkting krever en kombinasjon av kunnskap, erfaring og teknologi. Ved å implementere beste praksis for bærekraftig røkting, kan oppdrettere sikre høy kvalitet på sjømatproduksjon samtidig som de minimerer miljøfotavtrykket av deres operasjoner.5 visninger0 kommentarer

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page